“Trazas desde 42° Sur hasta ...” WX Paulina Humeres - Mauricio Peralta / edición digital: Jorge Naranjo artgroupwx©2002 english español italiano l l l l lightboxes reportajes l l